Dewch Ir Ŵyl - Tecwyn Ifan - Dof Yn Ôl (Vinyl, LP, Album)

9 Comments

  • Tecwyn Ifan was born in Glanamman, Carmarthenshire. He was a Baptist minister, as well as being a member of the group Perlau Taf during the s and s and forming the band Ac Eraill in Tecwyn Ifan is a folk singer and a popular composer.
  • View credits, reviews, tracks and shop for the Vinyl release of Dof Yn Ôl on Discogs. Label: Sain - SAIN M • Format: Vinyl LP, Album • Country: UK • Genre: Rock, Folk, World, & Country • 3/5(1).
  • Er gwaetha ymdrechion i’w achub bu farw yn y fan a’r lle, meddai Scotland Yard. Cafodd ail ddyn, sydd yn ei ugeiniau, ei ddarganfod gerllaw gydag anafiadau ar ol cael ei drywannu. Cafodd ei gludo i ysbyty yn Llundain. Nid oes unrhyw un wedi cael eu harestio hyd yn .
  • Mae dyn 19 oed wedi cael ei drywanu i farwolaeth yng ngogledd Llundain. Cafodd yr heddlu eu galw i ardal Wood Green nos Wener, yn dilyn adroddiadau o ymosodiad gan griw ar gefn beiciau modur. Cafwyd hyd i’r dyn 19 oed a dyn arall, 20 oed, wedi’u hanafu.
  • Dec 19,  · Tecwyn Ifan yn perfformio’i gân ‘Dewines Endor’ ar lwyfan y Noson Lawen / Tecwyn Ifan sings ‘Dewines Endor’ on the Noson Lawen stage.
  • Mae hyn yn un o gyfres o ddigwyddiadau partneriaeth am ddim a gynhelir gan y diwydiant ar ran y diwydiant, yn rhan o ymgyrch Cydweithio’n Dda ledled y Deyrnas Unedig. Y nod yw nid yn unig i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd a diogelwch allweddol y mae’r diwydiant adeiladu yn wynebu, ond hefyd i roi cyngor ymarferol ar sut i.
  • Mae dynes 51 oed yn ddifrifol wael ar ôl cael ei tharo gan fws yn Abertawe ddoe (Hydref 18). Bu’r digwyddiad ar Heol Ystumllwynarth (A) toc wedi wyth y bore, lle cafodd y ddynes ei tharo gan fws a oedd yn teithio ar ddarn o’r ffordd sydd wedi’i neilltuo i fysiau. Cafodd ei chludo yn syth i Ysbyty Athrofaol Caerdydd, lle mae’n parhau mewn cyflwr difrifol. Mae’r heddlu’n galw ar.
  • Quick Overview. The Welch Allyn Two Piece Reusable Blood Pressure Cuff is a traditional style two-piece blood pressure cuff with removable cuff and bladder.
  • Tecwyn Ifan Profile: Originally from South West Wales, Tecwyn Ifan was a Baptist minister in Pembrokeshire for many years before working for the local Menter Iaith, and returning to his vocation in Llanddoged near Llanrwst.

Leave a Reply